Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đoàn Ngọc Hoàn

Phó Chủ tịch HĐQT IVS - Tổng giám đốc IVS

Mã CK: IVS

Vị trí : 401

Vị trí năm ngoái: 429

Tài sản: 25,650

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam