Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đoàn Hồng Việt

Chủ tịch HĐQT DGW - Tổng giám đốc DGW

Mã CK: DGW

Vị trí : 311

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 36,768

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam