Dữ liệu tổng hợp bởi:

Doãn Chí Thiện

Con ông Doãn Tới_Chủ tịch HĐQT ANV - Tổng giám đốc ANV

Mã CK: ANV

Vị trí : 178

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 72,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam