Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đoàn Anh Quân

Ủy viên HĐQT DGW; Anh ông Đoàn Hồng Việt_Chủ tịch HĐQT DGW - Tổng giám đốc DGW

Mã CK: DGW

Vị trí : 308

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 37,014

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam