Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Tiến Dũng

Tổng giám đốc HAX - Ủy viên HĐQT HAX - Phó Chủ tịch HĐQT PTM - Người CBTT HAX

Mã CK: HAX

Vị trí : 327

Vị trí năm ngoái: 464

Tài sản: 34,830

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam