Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Thị Trang

Trưởng BKS REE - Thành viên BKS SGR

Mã CK: REE

Vị trí : 280

Vị trí năm ngoái: 223

Tài sản: 41,361

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam