Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Thị Minh Nguyệt

Chị ông Đỗ Quang Hiển_Chủ tịch HĐQT SHB

Mã CK: SHB

Vị trí : 328

Vị trí năm ngoái: 252

Tài sản: 34,775

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam