Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Thị Kim Ngọc

Em ông Đỗ Xuân Chiểu_Chủ tịch HĐQT POM

Mã CK: POM

Vị trí : 215

Vị trí năm ngoái: 155

Tài sản: 60,227

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Thị Kim Ngọc
Vị trí:
EM ông Đỗ Xuân Chiểu
Giới tính:
Nữ
CMND:
020985307
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Số 30, Đường số 2, CX Lữ Gia, P.15, Q.11
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Xuân Chiểu Anh trai 14,021
Đỗ Tiến Sĩ Em trai 64,965
Đỗ Thị Kim Cúc Chị gái 68,965
Đỗ Duy Thái Anh trai
Đỗ Văn Khánh Em trai 7,010
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam