Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Thị Huyền Trang

Con ông Đỗ Hữu Hạ_Chủ tịch HĐQT HHS

Mã CK: HHS

Vị trí : 229

Vị trí năm ngoái: 6534

Tài sản: 54,204

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam