Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Thị Huyền Thanh

Cổ đông lớn VFR

Mã CK: VFR

Vị trí : 326

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 34,845

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam