Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đỗ Hiệp Hòa

Ủy viên HĐQT DNM

Mã CK: MCG

Vị trí : 450

Vị trí năm ngoái: 299

Tài sản: 20,993

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam