Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đinh Văn Thuận

Cổ đông lớn PTC

Mã CK: PTC

Vị trí : 443

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,419

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam