Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đinh Thị Hoa

Ủy viên HĐQT ACB - Phó Chủ tịch HĐQT TVS

Mã CK: ACB
TVS

Vị trí : 373

Vị trí năm ngoái: 4063

Tài sản: 28,231

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam