Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đinh Quang Chiến

Ủy viên HĐQT SEB - Ủy viên HĐQT NTL

Mã CK: NTL
SEB

Vị trí : 72

Vị trí năm ngoái: 101

Tài sản: 207,282

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đinh Quang Chiến
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SVS - Ủy viên Hội đồng quản trị NTL
Giới tính:
Nam
CMND:
161569735
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
18/05/1967
Nơi sinh:
Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định
Quê quán:
Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định
Địa chỉ thường trú:
162A Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế chuyên ngành TCKT
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam