Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đinh Hữu Thảnh

Cổ đông lớn HBS

Mã CK: HBS

Vị trí : 442

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 21,500

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam