Dữ liệu tổng hợp bởi:

Điêu Chính Hải Triều

Ủy viên HĐQT MWG - Phó TGĐ MWG

Mã CK: MWG

Vị trí : 59

Vị trí năm ngoái: 33

Tài sản: 260,271

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam