Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đào Ngọc Thanh

Chủ tịch HĐQT CSC

Mã CK: CSC

Vị trí : 400

Vị trí năm ngoái: 395

Tài sản: 25,793

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam