Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đào Hữu Kha

Em ông Đào Hữu Huyền_Chủ tịch HĐQT DGC - Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGL - Tổng giám đốc DGC

Mã CK: DGC
DGL

Vị trí : 69

Vị trí năm ngoái: 124

Tài sản: 213,408

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam