Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đào Hữu Huyền

Chủ tịch HĐQT DGC - Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGL - Tổng giám đốc DGC

Mã CK: DGC
DGL

Vị trí : 19

Vị trí năm ngoái: 44

Tài sản: 749,728

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam