Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Triệu Hòa

Tổng giám đốc STK - Chủ tịch HĐQT STK

Mã CK: STK

Vị trí : 73

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 206,379

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam