Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Thị Xuân Hồng

Ủy viên HĐQT NVB

Mã CK: NVB

Vị trí : 377

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 28,086

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam