Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Quang Hạnh

Anh ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: ITA

Vị trí : 500

Vị trí năm ngoái: 7619

Tài sản: 18,658

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam