Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Nhật Anh

Cổ đông lớn MBG

Mã CK: MBG

Vị trí : 487

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 19,189

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam