Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh

Con ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC

Vị trí : 102

Vị trí năm ngoái: 80

Tài sản: 131,000

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam