Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Kiện Phương

Ủy viên HĐQT DGW - Phó TGĐ DGW

Mã CK: DGW

Vị trí : 261

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 45,578

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam