Dữ liệu tổng hợp bởi:

Đặng Hướng Cường

Ủy viên HĐQT STK; Em ông Đặng Triệu Hòa_Tổng giám đốc STK - Chủ tịch HĐQT STK

Mã CK: STK

Vị trí : 108

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 126,614

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam