Dữ liệu tổng hợp bởi:

Chu Thị Hồng Hạnh

Cổ đông lớn CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 279

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 41,429

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam