Dữ liệu tổng hợp bởi:

Cao Văn Hải

Cổ đông lớn HQC

Mã CK: HQC

Vị trí : 124

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 108,959

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam