Dữ liệu tổng hợp bởi:

Bùi Văn Kiên

Ủy viên HĐQT TMT

Mã CK: TMT

Vị trí : 123

Vị trí năm ngoái: 274

Tài sản: 109,301

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam