Dữ liệu tổng hợp bởi:

Bùi Minh Tuấn

Ủy viên HĐQT TMS; Em ông Bùi Tuấn Ngọc_Phó Chủ tịch HĐQT HAH - Phó Chủ tịch HĐQT VNF - Chủ tịch HĐQT TMS - Ủy viên HĐQT KHA

Mã CK: KHA
TMS

Vị trí : 70

Vị trí năm ngoái: 120

Tài sản: 211,471

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Minh Tuấn
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị TMS
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1971
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Victoria University - Úc
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Bùi Tuấn Ngọc Anh trai 40,274
Hoàng Thị Mỹ Quyên Vợ 6,352
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam