Dữ liệu tổng hợp bởi:

Bành Mỹ Hiền

Cổ đông lớn CLL

Mã CK: CLL

Vị trí : 315

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 35,725

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam