Dữ liệu tổng hợp bởi:

Trầm Khải Hòa

Ủy viên HĐQT STB

Mã CK: STB

Vị trí : 34

Vị trí năm ngoái: 37

Tài sản: 436,863

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trầm Khải Hòa
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị STB
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1988
Nơi sinh:
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trầm Trọng Ngân Anh ruột 941,184
Trầm Bê Cha 44,772
Trầm Thuyết Kiều Chị ruột 61,745

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam