Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vợ ông Nguyễn Xuân Quang_Chủ tịch HĐQT NLG

Mã CK: NLG

Vị trí : 74

Vị trí năm ngoái: 81

Tài sản: 204,940

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Vị trí:
Cổ đông lớn NLG
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn NLG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Xuân Quang Chồng 251,200

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam