Dữ liệu tổng hợp bởi:

Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch HĐQT PAN - Tổng giám đốc SSI - Chủ tịch HĐQT SSI

Mã CK: SSI
FMC
PAN
DAC

Vị trí : 9

Vị trí năm ngoái: 10

Tài sản: 1.613,681

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Duy Hưng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị PAN - Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI
Giới tính:
Nam
CMND:
220895507
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1962
Nơi sinh:
Thanh Hóa
Quê quán:
Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú:
20 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan:
08-38242897
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn(SSI); Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN)
Chức vụ tại tổ chức khác:
 

Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Nguyễn Hồng Nam Em ruột 283,895
Nguyễn Mạnh Hùng Em ruột 18,137
Biến động tài sản

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam