Dữ liệu tổng hợp bởi:

Lã Văn Trường Sơn

Ủy viên HĐQT HTL; Chồng bà Nguyễn Thị Kiều Diễm_Tổng giám đốc HTL - Chủ tịch HĐQT HTL

Mã CK: HTL

Vị trí : 80

Vị trí năm ngoái: 287

Tài sản: 196,702

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lã Văn Trường Sơn
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HTL
Giới tính:
Nam
CMND:
021756554
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
28/02/1968
Nơi sinh:
Long Xuyên
Quê quán:
Hà Nam
Địa chỉ thường trú:
223 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM
Điện thoại cơ quan:
08 3754 3188
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Công nghệ thông tin
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lã Thị Thanh Phương Chị gái 9,774
Nguyễn Thị Kiều Diễm Vợ 50,233

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam