Dữ liệu tổng hợp bởi:

Hà Thị Huệ

Mẹ bà Lê Hải Liễu_Chủ tịch HĐQT GDT

Mã CK: GDT

Vị trí : 113

Vị trí năm ngoái: 130

Tài sản: 116,632

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hà Thị Huệ
Vị trí:
MẸ bà Lê Hải Liễu
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn GDT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Hải Liễu Con 40,735

Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam