Yung Cam Meng

Chủ tịch HĐQT ST8; Anh ông David Cam Hao Ong_Tổng giám đốc ST8 - Phó Chủ tịch HĐQT ST8

Mã CK: ST8

Vị trí : 138

Vị trí năm ngoái: 204

Tài sản: 62,271

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Yung Cam Meng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ST8
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
HongKong-Trung Quốc
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
13/06/1955
Nơi sinh:
Việt Nam
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
1105 Chu Wu House, Ko Chun Court, 23 Ko Chia, Hong Kong
Điện thoại cơ quan:
(08) 9202020
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị ST8
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phạm Thị Mai Duyên Vợ 66,593
David Cam Hao Ong Em trai 51,145
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam