Yasunori Yosida

Ủy viên HĐQT HTL (đã thôi nhiệm)

Mã CK: HTL

Vị trí : 218

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 34,756

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Yasunori Yosida
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HTL (đã thôi nhiệm)
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Nhật Bản
Dân tộc:
Nhật Bản
Năm sinh:
23/09/1963
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HTL (đã thôi nhiệm)
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam