Vũ Thị Hiền

Vợ ông Trần Đình Long_Chủ tịch HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 11

Vị trí năm ngoái: 20

Tài sản: 1.271,994

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Thị Hiền
Vị trí:
Vơ ông Trần Đình Long
Giới tính:
Nữ
CMND:
 
Quốc tịch:
 
Dân tộc:
 
Năm sinh:
 
Nơi sinh:
 
Quê quán:
 
Địa chỉ thường trú:
 
Điện thoại cơ quan:
 
Trình độ văn hóa:
 
Trình độ chuyên môn:
 
Chức vụ hiện tại:
 
Chức vụ tại tổ chức khác:
 

Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Trần Đình Long Chồng 4.153,184
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam