Vũ Gia Cường

Tổng giám đốc NTL - Phó Chủ tịch HĐQT NTL

Mã CK: NTL

Vị trí : 156

Vị trí năm ngoái: 146

Tài sản: 52,445

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Gia Cường
Vị trí:
Tổng giám đốc NTL - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NTL
Giới tính:
Nam
CMND:
011892480
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
13/10/1958
Nơi sinh:
Đông Ngạc. Từ Liêm, Hà Nội
Quê quán:
Đông Ngạc. Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
Số 1, N03, KĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc NTL - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam