Vũ Dương Hiền

Tổng giám đốc HPC - Chủ tịch HĐQT HAP - Chủ tịch HĐQT HPC

Mã CK: HAP
HPC

Vị trí : 306

Vị trí năm ngoái: 544

Tài sản: 22,091

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Vũ Dương Hiền
Vị trí:
Tổng giám đốc HPC - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAP - Chủ tịch Hội đồng quản trị HPC
Giới tính:
Nam
CMND:
030664890
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1942
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam