Võ Trường Sơn

Phó TGĐ HAG

Mã CK: HAG

Vị trí : 474

Vị trí năm ngoái: 606

Tài sản: 11,250

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Trường Sơn
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc HAG
Giới tính:
Nam
CMND:
024786987
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1973
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ tài chính
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam