Võ Thị Thanh Tâm

Vợ ông Lê Thanh Thuấn_Chủ tịch HĐQT IDI - Chủ tịch HĐQT ASM - Tổng giám đốc ASM

Mã CK: ASM
IDI

Vị trí : 261

Vị trí năm ngoái: 241

Tài sản: 27,289

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Thị Thanh Tâm
Vị trí:
VỢ ông Lê Thanh Thuấn
Giới tính:
Nữ
CMND:
351343354
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Thanh Thuấn Chồng 68,208
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam