Võ Thị Hoài Châu

Vợ ông Lê Vỹ_Tổng giám đốc PTB - Chủ tịch HĐQT PTB

Mã CK: INC
PTB

Vị trí : 419

Vị trí năm ngoái: 850

Tài sản: 13,795

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Thị Hoài Châu
Vị trí:
VỢ ông Lê Vỹ
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Vỹ Chồng 41,691
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam