Võ Thanh Hoàng Chương

Phó Chủ tịch HĐQT GTT

Mã CK: GTT

Vị trí : 497

Vị trí năm ngoái: 705

Tài sản: 10,440

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Thanh Hoàng Chương
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GTT
Giới tính:
Nam
CMND:
220935361
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1976
Nơi sinh:
An Trạch-Tuy An-Phú Yên
Quê quán:
An Trạch-Tuy An-Phú Yên
Địa chỉ thường trú:
44 Nguyễn Thái Học –Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại cơ quan:
0913 445 388
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Thảo
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Võ Thị Thanh Mẹ 181,116
Võ Thanh Minh Hằng Em ruột 5,220
Võ Thanh Việt Cường Em ruột 5,220
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam