Võ Phú Đức

Ủy viên HĐQT VHC

Mã CK: VHC

Vị trí : 378

Vị trí năm ngoái: 336

Tài sản: 16,520

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Phú Đức
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị VHC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam