Võ Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT VPH

Mã CK: VPH

Vị trí : 132

Vị trí năm ngoái: 223

Tài sản: 64,887

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Võ Anh Tuấn
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VPH
Giới tính:
Nam
CMND:
023501432
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21551
Nơi sinh:
Cà Mau
Quê quán:
Cà Mau
Địa chỉ thường trú:
A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
0903 830 144
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính Kế toán
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị VPH
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phan Tiết Hồng Minh Vợ 18,539
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam