Trịnh Xuân Vương

Chủ tịch HĐQT OPC

Mã CK: OPC

Vị trí : 146

Vị trí năm ngoái: 207

Tài sản: 57,808

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trịnh Xuân Vương
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị OPC
Giới tính:
Nam
CMND:
023934968
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1955
Nơi sinh:
Quỳnh Lưu, Nghệ An
Quê quán:
Nghệ An
Địa chỉ thường trú:
25 Chiêu Anh Các – Phường 5 – Quận 5 – TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
7517111
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Dược sĩ đại học
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị OPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trịnh Việt Tuấn Con
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam