Trịnh Thị Mai Phương

Cổ đông lớn HRC

Mã CK: HRC

Vị trí : 197

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 39,931

Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam