Trịnh Thanh Huy

Ủy viên HĐQT BT6

Mã CK: BT6

Vị trí : 237

Vị trí năm ngoái: 244

Tài sản: 29,897

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trịnh Thanh Huy
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị BT6
Giới tính:
Nam
CMND:
173347559
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1970
Nơi sinh:
Thanh Hóa
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị BT6
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam